CHIA SẺ đến FACEBOOK

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Twitter

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Google

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

Đăng ký IB

introducing-broker

Thế nào là một introducing broker?


Một introducing broker là một công ty hoặc cá nhân người giới thiệu khách hàng trực tiếp cho NatureForex. Miễn là những khách hàng này giao dịch, IB sẽ nhận tiền từ NatureForex. NatureForex đề nghị điều kiện kinh doang linh hoạt nhất và có lợi nhất cho IBs.

Làm thế nào để trở thành IB?


Để trở thành một IB, đầu tiên bạn gửi đầy đủ thông tin của qua đến email của chúng tôi để được xem xét. Chúng tôi biết rằng không có kích cỡ nào vừa cho tất cả. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn để thảo luận trường hợp cá nhân của bạn và cơ hội trở thành đối tác phù hợp nhất luốn sẵn sàng.

Thông tin liên hệ Hoặc bạn có thể gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ sales@natureforex.com

Bạn được gì 50% - 70% phần chia sẻ, Hoa hồng cao nhất của IB trong Forex: Bạn có thể nhận được lên tới 70% của doanh thu ròng mà NatureForex đạt được từ khách hàng mà bạn giới thiệu.

Chúng tôi hỗ trợ sự thành công của bạn Thành công của bạn là thành công của chúng tôi. Đó là tại sao chúng tôi muốn hỗ trợ bạn trong mỗi bước của con đường. Nếu bạn Có sự thể hiện tốt nhất với rất nhiều khách hàng, chúng tôi sẽ xem để đưa bạn lên tàu để trở thành một người đại diện của NatureForex.
Là người đại diện của chúng tôi, chúng tôi hỗ trợ bạn trong điều khoản của nhân viên và chi phí văn phòng. Tất nhiên chúng tôi có nyêu cầu của mình, nhưng thu nhập của bạn sẽ tăng trong tỷ lệ với tiêu đề tên của bạn.