CHIA SẺ đến FACEBOOK

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Twitter

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Google

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

Hướng dẫn rút Bitcoin trên NatureForex

Hướng dẫn chi tiết:

Các thao tác thực hiện giao dịch nạp Bitcoin trên Natureforex tương đối là đơn giản. Trong bản hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách các bước để thực hiện giao dịch nạp Bitcoin trên Jtrade.

Thực hiện từng bước theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Nhập thông tin rút tiền


Đăng nhập vào My Page, từ thanh menu bên phải chọn mụal"Money Transaction", từ cửa sổ mới hiện thị, chọn Withdrawal từ General Account (Tài khoản chung).

Lưu ý: Trước tiên, quý khách cần chuyển số tiền quý khách muốn rút từ tải khoản jTrade sang tài khoản AMS. Tham khảo hướng dẫn sau:

Nhập số tiền mà quý khách muốn rút ra

Chọn hình thức rút (withdraw method): "Bitcoin"

Lưu ý: Khoản tiền rút ra sẽ được chuyển khoản vào đúng ví Bitcoin mà quý khách đã dùng để nạp tiền và phí rút sẽ là 0.009BTC/mỗi giao dịch.

Bước 2: Xác nhận thông tin rút tiền


Kiểm trả lại một lần nữa các thông tin rút tiền và chọn "Confirm"

Bước 3: Tiến hành rút tiền


Chúng tôi sẽ kiểm tra và tiến hành rút tiền cho quý khách vào lúc 15:00 (GMT+9) hàng ngày.