CHIA SẺ đến FACEBOOK

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Twitter

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Google

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

Hướng Dẫn Chuyển Tiền

Khi đăng ký tài khoản mới, mỗi khách hàng sẽ có 3 loại tài khoản
1. Tài khoản Social Trading
2. Tài khoản FX/CFD
3. Tài khoản Binary Option

Bạn có thể nạp tiền vào một trong ba tài khoản trên, hoặc vào tài khoản General Account và sau đó chuyển khoản nội bộ tùy theo nhu cầu giao dịch. Xin lưu ý, Quý khách chỉ có thể rút tiền từ tài khoản chung General Account, vì vậy, trước khi rút tiền, bạn cần thực hiện chuyển khoản nội bộ từ các tài khoản trên về tài khoản General Account.

Xem chi tiết Hướng dẫn chuyển khoản nội bộ