CHIA SẺ đến FACEBOOK

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Twitter

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Google

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

Hiểu về chỉ số hàng hoá CRB Index (Part2)

banner

Chỉ số hàng hoá CRB Index đo lường hướng đi tổng quan của các loại hàng hoá như năng lượng, kim loại, các sản phẩm nông nghiệp. Nó là một chỉ số tính toán tăng/giảm của một rổ các loại hàng hoá. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về chỉ số CRB cũng như mối quan hệ tương quan của nó với các tài sản khác.

Các thành phần trong chỉ số CRB


Chỉ số CRB ban đầu bao gồm 28 loại hàng hoá cho đến năm 1987 giảm xuống còn 21 và tiếp tục cắt giảm xuống còn 17 vào 1995. Các thành phần của chỉ số có thể chia làm các nhóm như Nhóm năng lượng bao gồm dầu, gas, than đá, nhóm kim loại như vàng, bạc, đồng, kẽm, nhóm các sản phẩm nông nghiệp như lúa mì, gạo, cà phê, đậu nành... Chỉ số được sửa tên thành Reuters/ Jefferies CRB Index vào 2005, cái là kết quả của sự hợp tác giữa Reuters và Jefferies Financial Products.

Chỉ số Goldman Sachs Commodity Index GSCI


Chỉ số GSCI được tạo vào 1991, được tính toán bằng cách gia tăng trọng số vào nhóm năng lượng, cái chiếm tỷ trọng gần 72.5% trong chỉ số cao hơn nhiều so với con số chỉ 39% của Reuters/ Jefferries CRB Index. Do đó chỉ số GSCI nhạy cảm hơn với biến động của giá năng lượng đặc biệt là gía dầu so với chỉ số CRB thông thường.

Mối quan hệ tương quan


Chỉ số hàng hoá thường biến động cùng chiều với lợi suất của trái phiếu. Sự tăng lên của giá hàng hoá đồng nghĩa với gia tăng áp lực lạm phát khiến lãi suất có xu hướng tăng. Do đó nó khiến lợi suất trái phiếu tăng đồng nghĩa với giá trái phiếu giảm. Mối quan hệ tương quan thứ hai là giá hàng hoá thường biến động ngược chiều với chỉ số USD Dollar Index