CHIA SẺ đến FACEBOOK

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Twitter

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Google

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

Demo Contest

demo-contest

Xuân 2013 - Mini iPad Demo Contest (đã kết thúc)


Giải thưởng:

Giải nhất : Apple Mini iPad + $300

Thứ 2 đến thứ 10: lên tới $200

Thời gian đăng ký: ngày 14 – 25 tháng 1 năm 2013

Thời gian giao dịch: ngày 28 tháng 1 – ngày 24 tháng 2, 2013

Công bố người chiến thắng: ngày 4 tháng3 năm 2013

contest1