CHIA SẺ đến FACEBOOK

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Twitter

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Google

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

Miễn phí tiền nạp

Commission-Free-Deposit

Bạn nạp tiền, chúng tôi trả chi phí!


NatureForex sẽ hỗ trợ phí qua hệ thống thanh toán hay ngân hàng khi bạn nạp tiền vào tài khoản. Với chương trình này, khách hàng sẽ có cơ hội tuyệt vời để hỗ trợ các tài khoản giao dịch mà sử dụng các phương pháp có sắn của chúng tôi (Bank wire/ Credit & Debit cards/ Neteller/ Reserve) mà không cần trả bất cứ khoản phí nào cho ngân hàng hay cổng thanh toán.

Do đó, bất cứ lúc nào bạn nạp tiền, những gì bạn đưa vào là những gì bạn trả. Ở đây không có sự hạn chế khi bạn chọn để nạp tiền hay hạn chế về số lượng tiền nạp. Không có phí ẩn hoặc không thêm hoa hồng!

NatureForex sẽ thanh toán tất cả các chi phí cho quỹ của bạn, mà có thể là một tỷ lệ phần trăm nhất định hoặc một số tiền cố định cho mỗi giao dịch, phụ thuộc vào chi phí được đưa ra bởi mỗi cổng thanh toán. Tất cả những gì chúng tôi muốn làm là để giúp bạn tối đa hóa lợi ích kinh doanh của mình.

Đầu tư ngay hôm nay chỉ với $10.