CHIA SẺ đến FACEBOOK

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Twitter

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Google

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

Cách xác định và giao dịch dựa trên biểu đồ (Phần 3)

banner

Như chúng ta đã biết một trong các định đề của phân tích kĩ thuật là lịch sử thường lặp lại chính nó. Hay nói theo một cách khác, hành vi mô thức phản ứng của con người thường không thay đổi.Các nhà phân tích kĩ thuật dựa theo đó nghiên cứu các biểu đồ, đồ thị cái tiết lộ tâm lí đằng sau của con người trên thị trường. Những biểu đồ này là những chỉ báo tốt trong quá khứ và chúng được giả định sẽ tiếp tục đúng trong tương lai. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xác định các loại mô hình hay gặp và cách thức giao dịch dựa trên những mô hình đó.

Mô hình ba đỉnh


Mô hình ba đỉnh là mô hình đảo ngược xu hướng. Nó thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, cái là dấu hiệu cảnh báo xu hướng tăng này đang suy yếu. Người mua đang giảm dần vị thế. Mô hình này được xác định bởi ba đỉnh gần như ở cùng một mức giá. Khi giá phá vỡ đường cổ tạo bởi đường thẳng nối liền điểm thấp của ba đỉnh, xu hướng tăng được xem như là đảo chiều và giá sẽ xuống thấp hơn trong tương lai. Mức giá mục tiêu gần nhất bằng khoảng cách từ đỉnh đến đường cổ.

Mô hình ba đáy


Mô hình ba đáy là đảo ngược của mô hình ba đỉnh. Nó xuất hiện ở đáy một xu hướng giảm, cái là dấu hiệu cảnh báo xu hướng giảm đang dần mất đi động lực. Người bán đang giảm dần vị thế. Mô hình được xác định bởi ba mức đáy ở sát mức giá. Khi giá phá vỡ đường cổ tạo bởi đường thẳng nối liền điểm cao của ba đáy, xu hướng giảm trước đó được xem như là đảo chiều và giá sẽ tăng cao hơn trong tương lai. Mức giá mục tiêu gần nhất bằng khoảng cách từ đáy đến đường cổ hoặc gọi là chiều cao của mô hình.

Ví dụ


Ví dụ bên dưới mô tả cách giao dịch mô hình USDba đáy của cặp GBP/USD. Lệnh bán nên được đặt trên đường cổ. Nên nhớ mô hình này chỉ đúng khi giá phá vỡ đường cổ thực sự. Nếu giá thất bại phá vỡ đường cổ, mô hình này được xem như là không đúng.