CHIA SẺ đến FACEBOOK

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Twitter

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Google

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

Cách xác định và giao dịch dựa trên biểu đồ (Phần 2)

banner

Như chúng ta đã biết một trong các định đề của phân tích kĩ thuật là lịch sử thường lặp lại chính nó. Hay nói theo một cách khác, hành vi mô thức phản ứng của con người thường không thay đổi.Các nhà phân tích kĩ thuật dựa theo đó nghiên cứu các biểu đồ, đồ thị cái tiết lộ tâm lí đằng sau của con người trên thị trường. Những biểu đồ này là những chỉ báo tốt trong quá khứ và chúng được giả định sẽ tiếp tục đúng trong tương lai. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xác định các loại mô hình hay gặp và cách thức giao dịch dựa trên những mô hình đó.

Mô hình hai đỉnh


Mô hình hai đỉnh và hai đáy đều là các mô hình đảo ngược xu hướng. Mô hình hai đỉnh giống chứ M. Mô hình này xuất hiện ở giai đoạn cuối của một xu hướng tăng và là dấu hiệu cảnh báo xu hướng tăng đang suy yếu dần. Người mua đang giảm dần vị thế. Khi giá xuyên xuống đường cổ nối bởi đường thẳng hai điểm thấp của hai đỉnh, xu hướng tăng trước đó được xem là đảo ngược và giá sẽ xuống thấp hơn trong tương lai. Mức giá mục tiêu đầu tiên bằng khoảng cách từ đỉnh đến đường cổ.

Mô hình hai đáy


Mô hình này giống chữ W. Mô hình hai đáy xuất hiện ở giai đoạn cuối của một xu hướng giảm và là dấu hiệu cảnh báo xu hướng giảm trước đó đang suy yếu dần. Những người bán đang giảm dần vị thế. Khi giá bứt phá trên đường cổ nối bởi đường thẳng hai điểm cao của hai đáy, xu hướng giảm trước đó được xem là đảo ngược và giá sẽ đi lên trong tương lai. Mức giá mục tiêu đầu tiên bằng khoảng cách từ đáy đến đường cổ.

Ví dụ


Ví dụ bên dưới mô tả cách giao dịch mô hình hai đỉnh cặp EUR/USD. Lệnh bán được đặt ở phía dưới đường cổ.