CHIA SẺ đến FACEBOOK

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Twitter

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

CHIA SẺ đến Google

Điền mã IB hoặc số tài khoản Genera Account (Tùy chọn)

Chính sách tài khoản âm

auto-reset-balance-program

Với mục đích mang tới cơ hội trong từng giây cho nhà giao dịch, NatureForex đã đưa ra  chính sách tự động reset dành cho tài khoản bị chạm ngưỡng âm để không chỉ chia sẻ cơ hội mà còn chia sẻ tổn thất với nhà giao dịch. Ưu điểm của chương trình này là khách hàng sẽ không bao giờ phải đối mặt với tài khoản âm khi giao dịch với chúng tôi. Tức là các nhà giao dịch được ngăn chặn khỏi việc sa vào các khoản nợ. Hành động bảo vệ này được thực hiện để giảm rủi ro và đảm bảo chỉ giới hạn số tiền thiệt hại không quá số tiền mà chính khách đó nạp vào tài khoản.

Chi tiết

Dựa vào chính sách này, nếu như balance rơi xuống dưới “0”, toàn bộ số tiền có trong “Balance” và “Credit” đều được tự động reset về “0” ngay tại thời điểm đó. Và NatureForex sẽ tự động đóng lệnh của các bạn.
Quá trình này sẽ được thực hiện theo thời gian thực và khách hàng không phải thông báo hay liên hệ với chúng tôi để kích hoạt lại tài khoản. Nhà giao dịch chỉ cần nạp tiền vào tiếp tục giao dịch ngay lập tức mà không cần lo lắng về các vấn đề như đóng băng sàn giao dịch hay không kích hoạt được tài khoản.

Chính sách tự động reset dành cho tài khoản bị chạm ngưỡng âm

1. Tài khoản của khách hàng bao gồm “Balance”, “Credit” và “Equity”.
2. Khi “Balance” rơi xuống dưới ngưỡng “0” hay bị âm, cả 2 loại tài khoản “Balance” và “Credit” đều được đưa về 0 ngay lập tức.

*Điều khoản và điều kiện

Nếu xuất hiện tài khoản bị chạm ngưỡng âm quá lớn, công ty có quyền lấy lại phần tiền từ những tài khoản khác của khách hàng (mà không cần hỏi hoặc thông báo trước), hoặc yêu cầu khách hàng nộp thêm tiền để thanh toán cho khoản bị âm đó mà không phụ thuộc vào điều kiện thị trường.”